Stypendia
 
•    STYPENDIUM   TOWARZYSTWA   SAMORZĄDOWEGO

Stypendium naukowo-socjalne; składanie wniosków czerwiec- lipiec; szczegóły na stronie: www.stypendia.ts.konin.pl

•    STYPENDIUM   FUNDACJI   ŚWIĘTEGO   MIKOŁAJA

Stypendium naukowo-socjalne; składanie wniosków we wrześniu; szczegóły na stronie: www.mikolaj.org.pl

•    STYPENDIUM   MARSZAŁKA   WOJEWÓDZTWA

Stypendium naukowo-socjalne; składanie wniosków we wrześniu; szczegóły na stronie: www.umww.pl w zakładce: edukacja

•    STYPENDIUM    DLA  UCZNIÓW   SZCZEGÓLNIE   UZDOLNIONYCH

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; szczegóły na stronie: www.efs.wup.poznan.pl

•    STYPENDIUM  MINISTRA  DO SPRAW OŚWIATY  I WYCHOWANIA

Stypendium naukowe – udział w olimpiadach, konkursach na pracę naukową, współzawodnictwo sportowe; szczegóły na stronie: www.stypendia.ko.poznan.pl

•    STYPENDIUM   PREZESA   RADY  MINISTRÓW

Otrzymuje uczeń z najwyższą średnią ocen w szkole; 

•    STYPENDIUM   ZA  WYNIKI  W  NAUCE  LUB  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Wypłacane po każdym semestrze; Brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na koniec semestru lub wysokie wyniki w zawodach sportowych indywidualnie lub drużynowo; 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać  u pedagoga szkolnego

Kontakt

  • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie
    ul. Mickiewicza 14
    62-500 Konin
    woj. wielkopolskie
  • Tel: 0 63 242 87 82

    poczta@1liceum.konin.pl

Galeria zdjęć