• Świąteczna pomoc

  Czas świąt to nie tylko miła atmosfera i klimatyczne piosenki, lecz także pomaganie tym, którzy tego potrzebują. Dlatego Samorząd Uczniowski, kolejny rok z rzędu, organizuję zbiórkę rzeczy dla schroniska. Do 20 grudnia można przynosić: koce, prześcieradła, ręczniki, smycze, obroże, pojemniki na karmę i miski. Klasa, która najbardziej przyczyni się do zbiórki otrzyma nagrodę - niespodziankę. Przypominamy, że trwa zbiórka słodyczy i zabawek organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta na dom Dziecka PROM i Sekcję Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR. Jeżeli chcesz pomóc, przynieś coś słodkiego albo zabawki w dobrym stanie do 15 grudnia do sali 145.


   

 • Sukces naszych młodych geografów!

  Dwoje uczniów z naszej szkoły w zawodach Okręgowych XLIV Olimpiady Geograficznej! Dnia 7 grudnia 2017 r. Prezydium Komitetu Głównego podjęło uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLIV Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2017/2018. Cieszymy się, że do zawodów Okręgowych w Poznaniu zakwalifikowani zostali Sylwia Koralewska i Michał Loch (oboje z klasy 3f). Opiekę nad wymienionymi uczniami sprawuje mgr Henryka Hypś. Warunkiem, aby uzyskać status Olimpijczyka i brać udział w II etapie Olimpiady było samodzielne badanie w terenie i napisanie pracy. Nasi uczniowie zdecydowali się na zaprojektowanie rezerwatu przyrody: Sylwia proponuje utworzenie rezerwatu w dolinie Powy pod nazwą „Lisieckie łęgi” (odcinek pomiędzy Liścem Wielkim, a Karsami), natomiast Michał proponuje utworzenie rezerwatu obok  Starego Miasta, obejmującego wydmę i jezioro deflacyjne pod nazwą „Kozia Góra”.  Warto dodać, że na zawody Okręgowe w Poznaniu zakwalifikowało się 65 uczniów, a z Konina tylko czworo uczniów. Gratulujemy i trzymamy kciuki za Sylwię i Michała aż do 10-11 lutego!

   

   

 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

  GALERIA Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już ponad 60 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana. Od kilkudziesięciu lat 10 grudnia organizowane są konferencje, akcje edukacyjne, manifestacje i konkursy uświadamiające znaczenie praw człowieka, ich treść i sposoby obrony. Szczególną uwagę poświęca się walce z prześladowaniami politycznymi, głodem i ubóstwem. W organizację wydarzeń mocno zaangażowane są pozarządowe ruchy i stowarzyszenia, stawiające sobie za cel ochronę godności ludzkiej.

  W I LO klasa 2b w ramach projektu “Klasa rządzi!” przygotowała dla społeczności szkolnej specjalne materiały upowszechniające wiedzę na temat praw człowieka, a także krótką dramę, którą uczniowie 2b zaprezentowali wybranym klasom. Drama wywołała sporo emocji i każdy uczestnik mógł zrozumieć co to znaczy być pozbawionym pewnych praw. W naszym spotkaniu udział wzięły również p. dyrektor E. Świder i p. wicedyrektor L. Bąkowska-Rybak. Dziękujemy!

 • Bezpiecznie na drodze

  W ramach akcji Bezpieczny Konin uczniowie klas trzecich uczestniczyli w czwartek 07.12.17 w spotkaniu z przedstawicielką Policji w Koninie p. Katarzyną Wiśniewską (Absolwentką naszego liceum!) oraz  Panem Pawłem Durkiewiczem przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Prezentacja skierowana była do młodych kierowców i miała im uświadomić jakie zagrożenia mogą ich spotkać na drodze oraz jak ważną i narażoną na największe niebezpieczeństwo grupą są piesi. Prezentacja, podczas której przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i kierujących była bardzo ciekawa i spotkała się z wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, spośród których większość posiada już prawo jazdy.

 • I LO szturmuje Cytadelę Poznańską

  We wtorek 5 grudnia 2017 roku „brygada” z klas 3a/b/c wzięła udział w historycznej wycieczce do stolicy Wielkopolski – Poznania. Opiekę, także merytoryczną, sprawowali: p. Dorota Romańczuk-Klaczek, nauczycielka języka polskiego i p. Szymon Jagodziński, nauczyciel historii. Jako pierwsze na celowniku I LO pojawiło się nowoczesne muzeum multimedialne: Brama Poznania na Ostrowie Tumskim. To podróż przez prawie 1000 lat polskiej państwowości, od X wieku poczynając, przez XIX-wieczną twierdzę pruską aż do II wojny światowej. Jest tu wszystko - od polityki i wojen, po gospodarkę, kulturę, religię i obyczajowość. To właśnie w Katedrze Poznańskiej spoczywają pierwsi władcy Polski z dynastii Piastów, w tym Mieszko I i Bolesław Chrobry. Największym wyzwaniem organizacyjnym grupy szturmowej I LO był najazd na poznańską Cytadelę. Najpierw zaatakowano dawny korytarz łączący Fort Winiary z Fortem Wojciecha. Mieści się tam Muzeum Armii „Poznań” z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku. Następnie został przeprowadzony wielokierunkowy atak na kompleks Muzeum Uzbrojenia. Na początek na ekspozycję broni pancernej z II wojny światowej, potem miało miejsce wtargnięcie do serca cytadeli, do muzeum bitwy o Poznań zimą 1945 roku. Na koniec „brygada” z I LO sfinalizowała ekspedycję na plenerze artyleryjsko – lotniczym.

   

   
 • Dzień Filologii w PWSZ Konin

  Fascynaci języków obcych z I LO uczestniczyli 5 grudnia w Dniu Filologii w PWSZ Konin. Powitał nas Rektor prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak i organizatorka wydarzenia dr Ewa Urbaniak – Rybicka. Uczniowie I LO wzięli udział w konkursie tłumaczeniowym (Katarzyna Ligocka i Oliwier Piekarski – j. angielski) oraz konkursie recytatorskim (Jakub Krukowski - j. angielski i Anna Nowak – j. niemiecki). W programie dnia były również niezwykle rozwijające spotkania: wykład “Rozważania o języku“, prof. dr hab. Romana Lewickiego oraz warsztaty tłumaczeniowe: “Translating E. Dickinson’s poetry” - prof. dr hab.Agnieszki Salskej. Dyplomy i nagrody wręczyła Pani Dziekan Wydziału Filologicznego dr Anna Stolarczyk-Gembiak.

   

   

   
 • W kręgu nietypowych romantycznych motywów

  Grudzień to na pewno dobry moment na rozpoczęcie solidnych  powtórek przedmaturalnych. Właśnie 4 grudnia klasa 3b i 3c miały możliwość uczestniczyć w warsztatach patronackich poprowadzonych przez dr J. Borowczyka z Instytutu Filologii Polskiej UAM. Wykładowca w interesujący sposób przybliżył motywy związane z romantyzmem. Skoncentrował się jednak na nietypowych dla romantyzmu tematach- dziecka i wspomnienia. Wykład, bogato ilustrowany fragmentami tekstów angielskich i polskich twórców, wybranych przez prowadzącego,  był ciekawą formą przedmaturalnej  powtórki. Warto sięgnąć po coś nowego i nieoczywistego w odczytaniu „starych” tematów.  To na pewno była intelektualna przygoda dla wszystkich.

   
 • Z wizytą w zaprzyjaźnionym teatrze

  GALERIA 1 grudnia, już po raz kolejny, gościliśmy w Teatrze  Dramatycznym w Warszawie. Tym razem trzy klasy humanistyczne wybrały się na spektakl "Kinky Boots". Muzyka na żywo, śpiew, ruch sceniczny zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie, co zostało wyrażone przez burzę oklasków i głośny aplauz w czasie spektaklu jak i po jego zakończeniu. Musicalowa forma przedstawienia wszystkim przypadła do gustu. Tradycją stały się już nasze spotkania z aktorami po spektaklu, których współorganizatorem jest nasz absolwent, a obecnie aktor Teatru Dramatycznego, Mateusz Weber. Krótka rozmowa z odtwórcami głównych ról zaraz po spektaklu, wspólne zdjęcia, żarty i rozmowy to niewątpliwie duże i niezapomniane  przeżycie dla młodych widzów i opiekunów wycieczki. Zaciekawiona naszym szczerym podziwem podeszła do nas nawet reżyserka widowiska p. Ewelina Pietrowiak, która uwieczniła nas na kilku wspólnych zdjęciach.  Uzyskaliśmy też zapewnienie, że wizyta Mateusza w jego dawnej szkole niebawem stanie się faktem. Aktor obiecał przeprowadzić nawet warsztaty sceniczne dla klasy artystycznej 1a. Spektakl był ukoronowaniem wyjazdu, bowiem wcześniej odwiedziliśmy Sejm RP. Zwiedziliśmy jego siedzibę i wysłuchaliśmy ciekawego wykładu nt. budynku przy ulicy Wiejskiej i jego funkcjonowania. To był udany dzień.

 • „Nauczanie dwujęzyczne w …”

  Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Jak długa jest jego historia? Jak powinna wyglądać typowa lekcja dwujęzyczna? O tym i nie tylko można było się dowiedzieć podczas referatu pt. „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce” zaprezentowanego przez doktorantkę Agnieszkę Borowiak podczas  III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod hasłem „Zbliżenia”, ujętej w triadzie językoznawstwo-translatoryka-literaturoznawstwo, zorganizowanej przez Wydział Filologii PWSZ w Koninie pod patronatem Jego Magnificencji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Podczas wystąpienia byli obecni pracownicy znamienitych polskich uniwersytetów, doktoranci, reprezentanci władz samorządowych, dyrektorzy oraz nauczyciele.

   

   

 • Jak radzić sobie z lękiem językowym?

  Skuteczne strategie uczenia się to tematyka wykładów, jakie  odbyły się 29.11.2017 r. w auli naszej szkoły dla uczniów klas I oraz III. Wykłady zostały przeprowadzone przez dr Joannę Chojnacką-Gärtner, pracownika naukowego Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Uczniowie  klas III mieli możliwość dowiedzieć się, czym jest lęk językowy, czym jest spowodowany, jaki wpływ może wywrzeć na nas w codziennych sytuacjach oraz jak należy sobie z nim radzić. Natomiast uczniowie klas I poznali strategie uczenia się słownictwa. Dowiedzieli się również, które ze strategii są nieskuteczne. Wykłady zostały zorganizowane w ramach Patronatu językowego oraz naukowego, jakim I LO zostało otoczone przez PWSZ w Koninie.

   

   


   

 • Kolejny krok do nauczania dwujęzycznego w I LO!

  Nauczycielki I LO, a dokładnie p. E. Bugaj, p. E. Jagiełło-Karpińska, p. A.Salzman, p. M. Siwińska-Wyrwa i p. D. Tęcza, które wzięły udział w szkoleniu nt. oceniania egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym organizowanym przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną w Koninie otrzymały potwierdzenie swoich kwalifikacji w postaci decyzji dyrektora OKE. Przypomnijmy, że umiejętności oceny egzaminu ustnego i pisemnego na tym poziomie pozwolą w przyszłości przygotować naszych uczniów do tego jakże wymagającego egzaminu z języka angielskiego, gdzie znajomość języka określa się na poziomie C1. Jesteśmy przygotowani na nowe wyzwanie!

   

 • Bliżej Wiłkomirskich - koncert edukacyjny

  22 listopada w auli I LO odbył się  koncert edukacyjny zatytułowany "Bliżej Wiłkomirskich" mający na celu zapoznanie z twórczością wybitnej polskiej skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej. Podczas koncertu zaprezentowano utwory między innymi J.S.Bacha, H.Wieniawskiego oraz G.Bacewicz w wykonaniu młodej skrzypaczki Celiny Kotz. Ciekawostki z domowego archiwum Wiłkomirskich zaprezentowała p. Elżbieta Piszczorowicz-Mondry, prezes Fundacji Rodziny Wiłkomirskich. Nad przebiegiem tego wspaniałego wydarzenia pieczę sprawował publicysta Robert Kuciński. Uczniowie I LO oraz zaproszeni goście przyjęli koncert owacyjnie. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

       

 • Powrót sentymentalny

  W sobotę 18 listopada odwiedził naszą szkołę jej znamienity Absolwent, Pan profesor mgr inż. Andrzej Jarominiak, były dziekan i kierownik Katedry Mostów Politechniki Rzeszowskiej. Pan Profesor przekazał do biblioteki szkolnej piękny dar w postaci 37 tomów Historii Świata wydany przez Uniwersytet Oxfordzki. Ten prezent jest wyrazem wdzięczności Pana Profesora za otrzymane w naszej szkole wykształcenie, które zostało uhonorowane Dużą Maturą w roku 1947 a Pan Profesor Jarominiak miał wtedy 17 lat. Czcigodny Gość przyjechał do nas wraz ze Swoją córką, zięciem i wnuczką, a w rolę przewodników po szkole wcielili się przedstawiciele SU wraz z opiekunką Panią A.Wydrzyńską-Roszak oraz Panią wicedyrektor L.Bąkowską-Rybak. Jednym z bardziej wzruszających momentów sentymentalnego spaceru po szkole Pana Profesora było odnalezienie tablo Swojego Rocznika, co zostało uwiecznione. Pan Profesor wspominał swój pobyt w szkole, opowiadał o swoich nauczycielach i zdradził, że źródłem jego świetnej kondycji jest regularne pływanie. DZIĘKUJEMY!

    

 • Czy pyza wszędzie jest taka sama czyli rozmowy o gwarze

  17 listopada zainaugurowaliśmy cykl lekcji w klasie patronackiej. W tym roku to klasa 1a ma możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników Wydziału Filologii Polskiej UAM. Pierwsze zajęcia poprowadził dr Błażej Osowski na co dzień działający w Pracowni Dialektologicznej Wydziału Filologii Polskiej. Uczniowie wypełnili ankiety sprawdzające ich znajomość gwary i mogli wyrazić swoje opinie na ten temat. Największą atrakcją były jednak rozmowy na temat słownictwa, najwięcej emocji  i śmiechu sprawiła żywa dyskusja na temat gwarowych nazw potraw. Pierwszoklasiści wykazali się godną podziwu znajomością gwarowych nazw potraw pojawiających się na wielkopolskich stołach. Tytułowa pyza w gwarze poznańskiej to bułka drożdżowa na parze a np. w Warszawie jest to kluska ziemniaczana z mięsnym nadzieniem- trzeba więc uważać co się zamawia!. Okazało się, że większość uczestników dobrze sobie radzi z gwarą poznańską i wie, czym jest szneka z glancem, szagówki czy pyra z gziką… A to dopiero początek spotkań z gwarą. Pierwszaki przygotowują się do szkolnej ankiety - czekajcie! Ten rok zapowiada się bardzo ciekawie!

   
 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji

  12 grudnia 1995 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowe Święto Tolerancji, którego obchody przypadają na 16 listopada. W ramach projektu “Klasa rządzi” uczniowie z 3f, przeprowadzili na godzinach wychowawczych prezentacje, które miały na celu przybliżenie tematu oraz wywołanie dyskusji. Młodzież przygotowała ankietę nt. tolerancji, z której wynika, że uczniowie I LO pomogliby niepełnosprawnej osobie na wózku inwalidzkim dostać się na inne piętro w szkole i zaakceptowaliby w swojej klasie osobę pochodzącą z krajów arabskich. To dobrze, jesteśmy tolerancyjni i potrafimy zaakceptować osoby o innym kolorze skóry czy wyznaniu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: każdy ma prawo do bycia sobą, szacunek dla drugiego człowieka jest konieczny. Ten dzień powinien skłonić każdego z nas do zastanowienia się nad swoim zachowaniem i postawą względem innych.

   

   

 • AKCJA PODUSZKA

  Chcemy, żeby każda klasa przygotowała PODUSZKĘ, która ma wyglądać indywidualnie – niech opisuje charakter waszej klasy. Może być na nich coś namalowane, wyszyte, napisane… Technika dowolna. Macie czas do 22 listopada. W ten dzień umieścimy poduszki na kanapach i ławkach w naszej szkole! Szukamy również GAZET w językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim, które zostawimy w kącikach prasy obcojęzycznej, gdzie będziecie mogli je czytać. Samorząd Uczniowski

 • SZKOLNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

  VIDEO Święto odzyskania Niepodległości - to najważniejsze święto narodowe związane z odzyskaniem, po 123 latach zaborów, niepodległości. W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła chylić się ku upadkowi, co doprowadziło do tego, że Rzeczpospolita na skutek trzech rozbiorów na 123 lata zniknęła z mapy świata.Powróciła w listopadzie 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu i został on Naczelnikiem Państwa. Narodziła się II Rzeczpospolita Polska. 11 listopada ustanowiono świętem państwowym w 1937 roku. W latach 1939 -1989 obchodzenie tego Święta było zakazane. Dopiero w 1989 roku, ustawą Sejmu RP przywrócono obchody tego Święta. Jest to nasze najważniejsze święto państwowe. Aby uczcić ten szczególny dzień postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole żywą lekcję historii. Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas 2a, 2b i 2c oraz przez chór szkolny pod batutą Dominika Zimnego z klasy 2a. Uroczystość uświetnili swoją obecnością wiceprezydent Miasta Konina - pan Sebastian Łukaszewski, przedstawicielka Wydziału Oświaty - pani Barbara Strzykalska oraz nasi przyjaciele Sybiracy. Odznakę Zasłużony Dla I LO otrzymał Sybirak, wieloletni przyjaciel szkoły - pan Franciszek Olech.

 • 3528 lajków dla obrazów „Przedwojennego Konina”!

  GALERIA Video1 Video2 3528 - tyle polubień otrzymały wszystkie Wasze prace. Każdej klasie dziękujemy za zaangażowanie, a gratulujemy szczególnie klasie 3f. „Przedwojenni zakochani” otrzymali rekordowe 650 lajków, praca rzeczywiście może się podobać. Na zakończenie przedstawiamy Wam prace Huberta Sroki, które były inspiracją do artystycznego działania. Mamy nadzieję, że również wóz strażacki, video o Starówce i galeria będą przez Was dobrze wspominane. 3e Klasa rządzi „Przedwojenny Konin”

 • Kongres Wymiany Polsko-Niemieckiej "Austauschlabor 2017” w Berlinie za nami

  GALERIA Wykłady, warsztaty i wymiana doświadczeń ludzi zaangażowanych w budowanie partnerskich relacji polsko-niemieckich to w skrócie idea przygotowanej przez PNWM konferencji, w której udział wzięło ponad 200 nauczycieli z Polski i RFN. Były to dwa dydaktycznie cenne dni, a także spotkanie z zarządem i pracownikami Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która od ćwierćwiecza już wspiera corocznie organizowane przez I LO programy wymian polsko-niemieckich. I LO reprezentowane było przez p. M. Grzybowską i G.Szopę.

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie
  ul. Mickiewicza 14
  62-500 Konin
  woj. wielkopolskie
 • Tel: 0 63 242 87 82

  poczta@1liceum.konin.pl

Galeria zdjęć