Honorowy Klub Wnuka Sybiraka

 •  

  ZASŁUŻENI SYBIRACY DLA I L.O. im. T. KOŚCIUSZKI

  Pani Stanisława Ristowska
  Pan Franciszek Olech

   

   

  13.10.2017 08:41 | więcej »
 • 17 września 2012 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu Konińskiego i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. W ramach przyjętego porozumienia Związek Sybiraków i I LO realizuje następujące cele:
  - przekazywanie młodzieży prawdy historycznej o losach i martyrologii Polaków na zesłaniu,
  - ukazywanie postaw i zachowań patriotycznych na tle losów Polaków Sybiraków – zesłańców i tych, którzy żyją tam do dzisiaj.
  Związek Sybiraków i I LO łączą zobowiązania o charakterze wychowawczym i patriotycznym. Jedną z konsekwencji porozumienia było utworzenie Izby Pamięci Związku Sybiraków w I LO oraz powołanie do życia Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka.
  12.05.2017 17:57 | więcej »
 • Honorowy Klub Wnuka Sybiraka działa w I LO od 2012 roku. Jego głównym celem jest przejmowanie i podtrzymywanie tradycji Związku Sybiraków. Młodzież należąca do klubu realizuje następujące działania:
  - uczestniczy w uroczystościach Sybiraków,
  - organizuje lekcje „żywej historii” w Izbie Pamięci Sybiraków,
  - prowadzi opiekę w formie wolontariatu nad najstarszymi Sybirakami,
  - spisuje wspomnienia przekazywane przez Sybiraków,
  - dba o Izbę Pamięci Związku Sybiraków.
  Współpraca Związku Sybiraków i Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka otwiera nowe możliwości działania wspólnego dla młodszego i starszego pokolenia w celu upamiętnienia bolesnej, wielowiekowej historii Polaków na Syberii.
  12.05.2017 17:57 | więcej »
 • „Pamięć Zmarłym – Żyjącym Pojednanie” (motto Związku Sybiraków)
      Związek Sybiraków został założony w 1928 roku przez byłych żołnierzy Polskiej Syberyjskiej Dywizji. Honorowym członkiem Związku Sybiraków był Marszałek Polski Józef Piłsudski, w młodości zesłaniec – Sybirak. Związek Sybiraków zaprzestał działalności w dniu wybuchu drugiej wojny światowej, a został reaktywowany w 1989 roku, gdy władza pozwoliła już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940 – 1946 na tereny byłego Związku Radzieckiego, zwanego przez zesłańców „Nieludzką Ziemią”. Katyń – Kołyma –Krasnojarsk – Irkuck – Donbas – Workuta – Borowicze – Diagilewo – Stepy Kazachstanu to miejsca martyrologii Polaków. Nazwa Związku jest złączona ze słowem Sybir, które to słowo dla zesłańców jest symbolem represji caratu, a następnie byłego Związku Radzieckiego wobec Polski i Polaków więzionych i zsyłanych do łagrów oraz innych miejsc odosobnienia i katorgi na terenach europejskich i azjatyckich.  
  12.05.2017 17:58 | więcej »

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie
  ul. Mickiewicza 14
  62-500 Konin
  woj. wielkopolskie
 • Tel: 0 63 242 87 82

  poczta@1liceum.konin.pl

Galeria zdjęć