DORADZTWO ZAWODOWE

 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej.
  Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
  Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
  Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny oraz zawodowy uczniów.
  Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje.
  Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
  Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
  Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
  Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
  Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo).
  22.11.2016 19:05 | więcej »
 • Publikacja wkrótce...
  22.11.2016 19:06 | więcej »
 • Informacje edukacyjne i zawodowe:


  Wybieram Zawód - pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
  Prognozowanie zatrudnienia - system prognozowania zatrudnienia
  European Youth Portal - portal Komisji Europejskiej zawierający informacje, które mogą się przydać młodym ludziom mieszkającym, uczącym się i pracującym w UE
  Perspektywy - rankingi szkół ponadgimnazjalnych oraz informator dla maturzystów
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - materiały z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli

  23.11.2016 21:07 | więcej »
 • Testy on-line są doskonałą metodą samopoznania, ich wyniki należy jednak zinterpretować z koordynatorem doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczeń otrzyma charakterystykę, zawierającą opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do rozmowy doradczej i ustalenia optymalnej ścieżki edukacji i kariery oraz określenia planów zawodowych. Poniżej kilka możliwości pomocy w preorientacji zawodowej:
   

  indywidualni.pl - portal zawierający testy pozwalające na rozpoznanie indywidualnego stylu uczenia się, predyspozycji oraz mocnych stron, a także zapewnienie dostępu do metod i technik podnoszących efektywność nauki

  Labirynt zawodów - test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialny zasób informacji zawodowej

  16 personalities - polska strona o MBTI z możliwością przeprowadzenia testu on-line

  18.11.2016 23:07 | więcej »

Kontakt

Osoba odpowiedzialna : p. Tomasz Wierzbowski (urlop)
p. Hanna Piotrowska

Założenia

Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania kierowane do uczniów oraz rodziców. Realizowany jest przez dyrekcję, wychowawców, pedagoga szkolnego a także nauczycieli wszystkich przedmiotów.  

Preorientacja zawodowa

Jeżeli potrzebujecie pomocy w sprecyzowaniu zainteresowań pod kątem przyszłego zawodu, nie wiecie, kim chcielibyście w przyszłości zostać lub zastanawiacie się, czy kontynuować naukę po zakończeniu szkoły, bądź czujecie po prostu potrzebę, by porozmawiać o kierunku studiów, który was interesuje, prosimy o kontakt z p. pedagog H. Piotrowską lub p. T. Wierzbowskim, aby ustalić dogodny termin spotkania, na którym postaramy się wesprzeć was merytorycznie w waszych rozterkach dotyczących przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie
  ul. Mickiewicza 14
  62-500 Konin
  woj. wielkopolskie
 • Tel: 0 63 242 87 82

  poczta@1liceum.konin.pl

Galeria zdjęć