GEOGRAFIA

Nauczyciele

 

mgr Henryka Hypś  

Ukończyła studia magisterskie o kierunku geografia na UMK w Toruniu oraz podyplomowe na UAM  w Poznaniu. Jest absolwentką I LO w Koninie i uczennicą prof. Kazimierza Gmerka, z którym podejmuje wspólne inicjatywy geograficzne: wycieczki przedmiotowe czy zajęcia terenowe. Swoim uczniom proponuje wycieczki przedmiotowe, których trasę i program sama opracowuje (m.in. w Karkonosze, Tatry, Góry Stołowe, na Jurę Krakowsko-Częstochowską i Krakowa czy do Torunia z zajęciami na UMK). Podróże indywidualne: po Europie (Francja, Szwajcaria, Włochy, Holandia, Niemcy, Chorwacja, Czechy, Węgry, Austria, Słowenia, Słowacja, a także krainy tj. Alpy, Tatry i  Korsyka).

Przygotowuje uczniów do udziału w lokalnych konkursach geograficznych i Olimpiadzie Geograficznej, gdzie jej podopieczni osiągali wysokie lokaty:  1 laureat Olimpiady Geograficznej ( 2002r.)  i 5 finalistów etapu okregowego (w latach 2002 – 2007). Od roku 2005  (nowa matura z geografii) uczniowie prof. Henryki Hypś osiągali wyniki powyżej średniej (od 5 do 9) w 9-cio stopniowej skali staninowej.

Odznaczenia resortowe: Brązowy Krzyż Zasługi , Medal Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2002 – 2005 i od 2012 do chwili obecnej pełni funkcję doradcy metodycznego w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, powierzoną przez Prezydenta Miasta Konina. W ramach tej funkcji wspiera nauczycieli geografii w doskonaleniu zawodowym, co przekłada się na wyższą jakość edukacji geograficznej.

Aktualności

 • Zajęcia terenowe

  GALERIA  W dniach 28-30 maja  uczniowie klas drugich naszej szkoły pod opieką pani H.Hypś, A.Gantzke-Parus i I.Czajkowskiej wzięli udział w 3-dniowych zajęciach terenowych geograficzno-biologicznych na trasie: Góry Kaczawskie - Karkonosze - Wrocław/Zoo. Zaczęliśmy od tzw. Krainy Wygasłych Wulkanów. Weszliśmy do krateru, gdzie oglądaliśmy porfirowe ściany wulkanu, tworzące struktury przypominające organy - stąd ich nazwa ,,Organy Wielisławskie". Następnie udaliśmy się do Szklarskiej Poręby do Wodospadu Szklarki w Karkonoskim Parku Narodowym. Wieczór zakończyliśmy radośnie ze śpiewem przy wspólnym ognisku. Następnego dnia po wielu trudach zdobyliśmy najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę (1602 m n.p.m). Zobaczyliśmy gołoborze, które ją  otacza, oraz poznaliśmy jego genezę. Wędrując trasami turystycznymi, widzieliśmy jezioro cyrkowe ,,Mały Staw ", obserwowaliśmy poszczególne piętra gór od regla dolnego do kosodrzewin i zmieniającą się szatę roślinną. Wędrówka nasza zakończyła się przy Świątyni Wang, która została zbudowana z drewna bez użycia gwoździ. Ostatni dzień poświęciliśmy na zwiedzanie sztolni uranu w Kowarach. Doskonały przewodnik opowiadał nam historię kopalni, wplatając ciekawostki z dziedziny geologii, fizyki oraz z historii Polski. Niewątpliwie była to doskonała interdyscyplinarna lekcja w niesamowitym miejscu. Ostatni punkt naszego programu to ZOO we Wrocławiu - nie mogło być inaczej - przecież spora część uczestników to biolodzy.

   

  05.06.2018 22:21 | więcej »
 • Zwiedzali krajobrazy „Szwajcarii Kaszubskiej”, okolic Łeby i Helu ...
  GALERIA Kolejne zajęcia terenowe z geografii dla uczniów realizujących rozszerzoną geografię oraz dla sympatyków tego przedmiotu odbyły się 15-16-17 maja br. Uczniowie mogli w terenie skonfrontować swoją wiedzę w zakresie działalności lądolodu, wiatru i morza. Podziwiali urozmaiconą rzeźbę Kaszub, wędrowali po ruchomych wydmach na mierzei Łebskiej i zbierali ciekawe okazy skał pod klifem w Jastrzębiej Górze. Dowiedzieli się także, że najdalej wysuniętym punktem Polski na północ jest „Gwiazda Północy”, a nie Przylądek Rozewie ( jak podają niektóre źródła!). Pogoda i humory dopisały wszystkim.
  05.06.2017 09:27 | więcej »
 • Ćwiczenia terenowe dla maturzystów – Karkonosze – październik 2016
  W dniach 6 i 7 października 2016r. odbyła się wycieczka w Karkonosze skierowana dla maturzystów zdających geografię. Udział wzięli głównie uczniowie klasy 3e, ale również pojedyncze osoby z klas 1c, 1f i 2c. Podczas takich zajęć uczniowie są wyposażeni w zestaw materiałów edukacyjnych i zadań utrwalających materiał, taki jak: geneza i budowa geologiczna Sudetów, rozwój rzeźby Karkonoszy, piętra roślinne i cechy klimatu górskiego oraz zadania z matury próbnej.
   Zajęcia zorganizowała nauczycielka geografii mgr Henryka Hypś, przy merytorycznym wsparciu i pilotowaniu wycieczki przez byłego nauczyciela I LO (i klasy 3e) mgr Kazimierza Gmerka. Opiekunowie i zarazem nauczyciele geografii mogli uczniom naocznie pokazać zmienność klimatu w górach: pierwszego dnia musieli dostosować trasę z powodu ciągłego opadu deszczu – wejście do wodospadu Kamieńczyka (tu: działalność wody płynącej, typy erozji i siła wezbranego potoku...). Drugiego zaś dnia wysiłek uczniów został nagrodzony błękitem nieba na najwyższym szczycie Karkonoszy, ale też pokrywą śniegu powyżej 1000 m n.p.m.  Wszyscy uczestnicy zdobyli Śnieżkę w warunkach iście zimowych i pełni wrażeń ze zrozumieniem przyjęli decyzję opiekunów o skróceniu trasy ze względu na częściowe oblodzenie szlaków ( wcześniej planowano zejście obok Małego i Dużego Stawu). Zdjęcia obrazują dwa dni o zupełnie odmiennych warunkach klimatycznych.
   
  05.12.2016 09:21 | więcej »
 • Nietypowe szkolenie geografów w I LO w dniu 08 czerwca 2016r.
  Z inicjatywy doradcy metodycznego MODN  – mgr Henryki Hypś spotkali się nauczyciele geografii z większości konińskich szkół. Spotkanie odbyło się w I LO w sali geograficznej i miało formę seminarium. Uczestnicy spotkania rozważali jak wykorzystać wiedzę oraz zdjęcia z podróży na lekcjach geografii. Główną postacią spotkania był mgr Kazimierz Gmerek – od 44 lat nauczyciel geografii w I LO, podróżnik i wychowawca wielu pokoleń geografów. Dlatego też uczestnikami spotkania byli wyłącznie wychowankowie Profesora Gmerka. Wspólnie obejrzano pokaz slajdów...
  Oprócz części szkoleniowej było też miejsce na wspomnienia z czasów, gdy uczestnicy sami byli uczniami I LO i wspólnie ze swoim nauczycielem od geografii jeździli na narty czy inne wycieczki szkolne. Z powodu planowanego przejścia K. Gmerka na emeryturę były od uczestników spotkania podziękowania dla Profesora za to, że tak wielu swoich uczniów „zaraził” miłością do geografii.
  Spotkanie przeniosło się do „Rogatki” nad Wartą, gdzie kontynuowano wspomnienia przy kolacji i lampce szampana. Atmosfera była ciepła, prawie rodzinna, a na niebie pojawiła się nawet tęcza... Zdjęcia tylko częściowo oddają atmosferę spotkania.
  29.06.2016 22:14 | więcej »
 • Skały, meteoryt, postfordyzm a na koniec węgiel brunatny...
  GALERIA  2 marca młodzież z klas IIe i II g uczestniczyła w kolejnych zajęciach z georgafii w terenie. Tym razem opiekun grupy prof. Kazimierz Gmerek poprowadził swoich młodych geografów na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Pierwszy etap zajęć to wizyta w Muzeum Ziemi, gdzie podzieleni na grupy uczestnicy wycieczki mieli okazję powtórzyć podstawowe informacje nt. skał i podziwiać zgromadzone w Muzeum okazy min. meteoryt. Drugi etap to wykład prof. dr. hab. Pawła Churskiego "Współczesne megatrendy przemian gospodarczych: postfordyzm - globalizacja - transformacja - integracja" w Collegium Geologicum. Młodzież pilnie notowała w czasie wykładu, a na podstawie tych notatek, ich wartości merytorycznej,  otrzymali punkty liczące się do puli punktów za aktywność. Kolejny wykład to "Geneza złóż węgla brunatnego" wygłosił uczeń prof. K. Gmerka, prof. dr hab. Marka Widera. Na koniec krótkie zwiedzanie poznańskiego Starego Rynku. Dziękujemy!
  05.12.2016 09:22 | więcej »
 • Jesteśmy w etapie centralnym 40. Olimpiady Geograficznej

  Uczeń Tomasz Nowaczewski będący pod opieką prof. K. Gmerka zakwalifikował się do etapu centralnego 40. Olimpiady Geograficznej. Trzymamy kciuki! Dziękujemy prof. K. Gmerkowi. 

  05.12.2016 09:22 | więcej »

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie
  ul. Mickiewicza 14
  62-500 Konin
  woj. wielkopolskie
 • Tel: 0 63 242 87 82

  poczta@1liceum.konin.pl

Galeria zdjęć