Przedmioty uzupełniające

Ekonomia w praktyce


Przedmiot ekonomia w praktyce jest kontynuacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Umiejętności praktyczne nabywane na zajęciach ekonomii w praktyce mogą stać się inspiracją do podjęcia inicjatyw ekonomicznych w dorosłym życiu zawodowym. Celem kształcenia przedmiotu Ekonomia w praktyce jest nabycie umiejętności przeprowadzania kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Przedmiot ten ma za zadanie wprowadzić uczniów w realia funkcjonowania gospodarki, przygotowując ich do wejścia na rynek pracy. Nauka nie będzie polegać tylko na przekazywaniu wiedzy o gospodarce i o tym, jak zakłada się firmę -ma służyć rozwijaniu umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w sferze ekonomicznej. Zajęcia z ekonomii w praktyce mają sprawić, aby uczeń, kończąc liceum i stając się pełnoletnią osobą, miał wyrobione postawy i zachowania przedsiębiorcze, które przydadzą się mu w każdej pracy i całym w dorosłym życiu.

Kontakt

  • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie
    ul. Mickiewicza 14
    62-500 Konin
    woj. wielkopolskie
  • Tel: 0 63 242 87 82

    poczta@1liceum.konin.pl

Galeria zdjęć