Przedmioty uzupełniające

 • Niemiecki w turystyce
  Niemiecki w turystyce inaczej Cooltura DACHuNajliczniejsi Globtrotterzy w Europie to turyści z 5 niemieckojęzycznych krajów europejskich. Zajęcia w ramach tego przedmiotu to możliwość poznania kultury, geografii, sztuki, tożsamości narodowej, ekonomii Austrii, Szwajcarii, Luxemburga, Ks.Lichtenstein  oraz najintensywniej Republiki Federalnej Niemiec. Uczestnicząc w zajęciach uczeń uzyskuje ponadprogramową wiedzę i kompetencje spoza kanonu standardowych wiadomości i umiejętności, zdobywa nowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy. Poziom języka niemieckiego dostosowany do umiejętności uczestników. 
  02.04.2015 20:39 | więcej »
 • Ekonomia w praktyce

  Przedmiot ekonomia w praktyce jest kontynuacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Umiejętności praktyczne nabywane na zajęciach ekonomii w praktyce mogą stać się inspiracją do podjęcia inicjatyw ekonomicznych w dorosłym życiu zawodowym. Celem kształcenia przedmiotu Ekonomia w praktyce jest nabycie umiejętności przeprowadzania kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Przedmiot ten ma za zadanie wprowadzić uczniów w realia funkcjonowania gospodarki, przygotowując ich do wejścia na rynek pracy. Nauka nie będzie polegać tylko na przekazywaniu wiedzy o gospodarce i o tym, jak zakłada się firmę -ma służyć rozwijaniu umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w sferze ekonomicznej. Zajęcia z ekonomii w praktyce mają sprawić, aby uczeń, kończąc liceum i stając się pełnoletnią osobą, miał wyrobione postawy i zachowania przedsiębiorcze, które przydadzą się mu w każdej pracy i całym w dorosłym życiu.
  01.04.2015 08:31 | więcej »
 • Fizyka w medycynie

  Przedmiot uzupełniający „Fizyka w medycynie” ma na celu przygotowanie uczniów, którzy zakończyli kształcenie w zakresie fizyki na poziomie podstawowym do podjęcia studiów medycznych, bądź związanych z medycyną. Podczas nauki tego przedmiotu uczniowie poznają wiele fascynujących zastosowań fizyki w medycynie i biologii. Nie tylko przypomną sobie podstawowe prawa fizyczne rządzące światem przyrody, ale również dowiedzą się, w jaki sposób są one wykorzystywane w organizmie człowieka. Podczas zajęć skupiać się będziemy głównie na zrozumieniu omawianych zagadnień, a nie wykonywaniu żmudnych wyliczeń matematycznych. 
  01.04.2015 08:30 | więcej »
 • Angielski medyczny

  Jeśli język angielski nie jest już dla Ciebie wyzwaniem i chcesz wybrać w przyszłości studia medyczne to te zajęcia są dla Ciebie. W medycynie znajomość języka angielskiego umożliwia ciągły rozwój i daje możliwość korzystania z badań i pracy naukowców z całego świata bez oczekiwania na tłumaczenie ich prac. Musisz się do tego przygotować! Jakich tematów i zagadnień możesz oczekiwać na lekcjach? Różnie: od podstaw biologii i chemii w języku angielskim po omówienie układu krwionośnego czy kostnego w szczególe. A jeśli już chcesz poczuć się lekarzem: karta pacjenta w języku angielskim! Formy: pogadanki, prezentacje, filmy czy gry online. 
  01.04.2015 08:29 | więcej »
 • Wstęp do łaciny

  Homo Eruditus - człowiek wykształcony posługuje się językami obcymi, potrafi korzystać z dziedzictwa kulturowego zarówno ojczystego jak i Europy. Radzi sobie z wiedzą ogólną z różnych dziedzin nauki (biologia, chemia, matematyka, logika, filozofia, religia etc). I wszystko to ułatwi mu znajomość języka łacińskiego. Jest to najbardziej interdyscyplinarny przedmiot. Poznajemy podstawy gramatyki, słownictwo (korelacja z innymi językami), elementy historii, kulturę antyczną, literaturę, życie codzienne starożytnych. Formy prowadzenia zajęć są różne: wykłady, praca w grupach, prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych.
  01.04.2015 08:28 | więcej »
 • Wstęp do filozofii/prawa


  FILOZOFIA: Program nauczania będzie dosyć elastyczny, dopasowany do oczekiwań uczniów. W jego zakresie będą zajęcia z retoryki (to sztuka pięknego mówienia i przekonywania), przygotowujące do wszelkich wystąpień publicznych, kształcące umiejętność autoprezentacji, obejmujące ćwiczenia z dykcji i logicznego argumentowania, prezentowania i obrony własnego stanowiska. Dodatkowo w ramach lekcji spróbujemy zmierzyć się z filozoficzną wiedzą, która ułatwi uczniom zrozumienie niektórych treści obecnych na przedmiotach: język polski, historia, his, wos, lepiej więc przygotuje ich do matury z przedmiotów humanistycznych. Filozofia jest też przedmiotem obowiązkowym na każdym kierunku studiów, nasi absolwenci w ten sposób lepiej sobie z nim radzą, bo są oswojeni z tą trudną dla wielu tematyką. Uczeń zyskuje przydatne, praktyczne umiejętności na etapie liceum i staje się lepiej przygotowany do podjęcia studiów wyższych. 

  PRAWO: W ramach wstępu do prawa planujemy współpracę z Krajową Radą Radców Prawnych. W czasie zajęć będą poruszane zagadnienia dotyczące m.in. zapobiegania i zwalczania przemocy przeciwko młodzieży i dzieciom, zwalczanie przemocy w Internecie. Młodzież będzie miała okazję zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości (udział w rozprawach sądowych, spotkania z prawnikami). Będą poruszane zagadnienia dotyczące praw i obowiązków świadków oraz ofiar przestępstw, poznamy procedury mediacyjne jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

  01.04.2015 08:27 | więcej »
 • Biologia w psychologii

  Człowiek jest istotą nieodgadnioną. Rozwiązywanie tajemnic jego funkcjonowania, jego nastrojów i stanów psychicznych rozpoczyna się na poziomie komórkowym, gdyż droga do psychologii zawsze prowadzi przez biologię. Solidna wiedza biologiczna jest dobrym początkiem studiów psychologicznych. Na lekcjach tego przedmiotu zrealizowane zostaną wybrane zagadnienia z biologii, które są w programie studiów psychologicznych: cytologia, metabolizm, genetyka, układ nerwowy i wybrane zagadnienia z etologii człowieka. 
  01.04.2015 08:27 | więcej »
 • Zajęcia artystyczne

  Zajęcia są przeznaczone dla osób, które chcą  rozwijać swoje pasje artystyczne w zakresie sztuki muzycznej, plastycznej i teatralnej.Podczas spotkań uczymy się odbierać sztukę, a także w jaki sposób dzięki niej wyrazić swoje uczucia i emocje. Zajęcia charakteryzują się głównie działaniem warsztatowym, prowadzone są w atrakcyjnej formule z zastosowaniem metod aktywizujących wymagających dużego zaangażowania nauczyciela i kreatywnych postaw uczniów. Program nauczania jest dość elastyczny, dopasowany do oczekiwań uczniów.
  01.04.2015 08:22 | więcej »

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie
  ul. Mickiewicza 14
  62-500 Konin
  woj. wielkopolskie
 • Tel: 0 63 242 87 82

  poczta@1liceum.konin.pl

Galeria zdjęć